0.sz.Ősfa
 

Permay rokonság
  

 


Az első ismert Sztrányay Györgynek, anyai ágon  nagybátyja volt a korán elhunyt Permay Miklós. Özvegye, Klobusiczky Zsuzsanna, Vágleplicén élt. Mivel egyetlen fia László papnak készült, magára maradott állapotában segítségre szorult. Támasza és segítője
 Sztrányay György volt..

Ennek tudható be több Permay vagyontárgy, kiváltás útján, Sztrányay birtokba kerülése 1677-ben. Így pl. a zsolnai ház, a tepliczei kúria, több jobbágytelek, stb.
 

  SZTRÁNYAY GYÖRGY
(kb.1640-1696)

és felesége

Spáczay Zsuzsanna
(kb.1645-1696 előtt)Pecsétje 1672-ből


Mária tér 29.sz.
Permay majd Sztrányay ház
 

               Sztrecsény anno

                Vár és látképe ma

 A már hosszabb családfával is rendelkező, és nemességet szerzett ős Sztranyay György a  sztrecsnói váruradalom területén, Vágteplicén (Teplička nad Vahom) lakott. Erről Ferenc fia levele is tanúskodik.
Felesége kb.1662-től, Spáczay Zsuzsanna (Spáczay Pál és Vizkelety Magda leánya) volt.
Gyermekeik között ikerleányok is találhatók, Zsuzsanna és Magdaléna.

A Sztrecsnó/Sztrecsény vár háború idején szolgált menedékül, békeidőben az uradalom szolgálatában állók a vár környéki településeken éltek.

Wesselényi kastély Vágteplicén

 Kastély ma

Wesselényi Ferenc nádornak Vágteplicén kastélya, Sztranyay Györgynek pedig két kúriája  volt.
A Sztranyay család zálogbirtok révén szerezte vagyonát, zömében Wesselényinek adott kölcsönök útján. Ezenkívül tevékenykedett a váruradalom gazdasági-jogi ügyeiben is. Wesselényi familiárisa  volt.
A sztrecsnói uradalom évszázadok óta a Kassára vezető út egyik vámszedő helye volt,  ismereteit és pénzét az ilyen irányú gyakorlatból szerezhette.
Nemességre is Wesselényi terjesztette fel 1665-ben. Az armálist végül,  1672-ben kapta meg. A trencséni megyegyűlésen 1672 októberében hirdettette ki magát.

Tény, hogy ügyes vagyonszerző volt. Halála után, 1697-ben, a sztrecsnói uradalom átvételekor, Eszterházy Pál nádor utasítására készült felmérés mutatja a mintegy 500 holdnyi föld vagyont érő zálog-birtokait
a következő községekben: Litisse/Lysica, Pazsite/Pažite, Sztrecsen/Strečno. Teplicze/Teplička nad Vahom, Terchová/Terchová, Tiszina/Tižina, Vadicsó/Vadičov.
 

Zsolna, Mária templom

Ezen túlmenően, a katolikus család, Zsolna város főterén álló telkét 1714-ben adta el a jezsuiták székházának ill. a Pál templom építése céljából .

A
végrendelete még sorolja egyéb vagyontárgyait is, malmokat, lovakat szerszámmal, kardot, fegyvereket, ékszereket stb.

Ez a vagyon aztán szépen elosztódott gyermekei, majd leányunokái között.

Az 1755 évi nemesi összeírásban utóda nem szerepel, két fia és két leánya már nincs az élők sorában. Leányági leszármazottai a mai napig levezethetők.

Sem a következőkben bemutatandó  I-II. sem a III.sz. családfa jelen állapotában nem kapcsolható az ő köré épített 0 sz. ősfához, de jó lehetőséget kínál az oldalágak szélesítésére.

Ősünk képes (rövidített) családfája
Kattintásra lassan indul .

  0.sz.teljes családfa   
Mérete miatt letöltésre ajánlott.
 

           
 

Az ősfán szereplő egyéb családfák:
PONGRÁCZ család


DESSEWFFY család

DUBNICZKY család
MIKOVINYI család


MAJTHÉNYI család
LENGYEL család

INKEY család


 

 

A 0.sz.ősfa  gépi változata természetesen az egyes személyekre vonatkozó részletes adatokat tartalmazza. A aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.. Mivel a Sztranyay családtagok ismert családokkal kerültek rokoni kapcsolatba, bemutatjuk ezen családok családfáját is a kapcsolódó ponton keresztül. Így vált a családfa (ha nem is teljesen, de nagyrészt) ősfává.

A Pongráczokkal kettős a kapcsolat. Sztranyay György
Zsuzsanna leányát ifj.Pongrácz Ferenc vette feleségül (kb.1698), míg György fia, Pongrácz Ferenc, János fivérének Anna lányát vette nőül (1703). Leszármazottaik napjainkig levezethetők.
Mindkettőjüknek Dessewffy Anna volt az anyósa.

Ifjabb Sztranyay György
Mária leánya Dubniczky József felesége lett (kb.1725). Franciska leányukat Mikovinyi György vette feleségül.  Leszármazottaikat csak a XIX.sz. végéig ismerjük.

Ifjabb Sztranyay György
Julianna leánya előbb Majthényi György, majd Lengyel Gáspár felesége lett.
Julianna menye és unokáinak házastársa is Inkey lett. Leszármazottaik különböző ágakon napjainkig levezethetők.

                                                                       
KEZDŐLAPI-II.sz.ŐFA