Elődeink
 

Ezen a honlapon a kezdeteket mutatjuk be.....honnan jöttük, honnan jöhettünk
és meddig tudunk visszamenni őseink keresésében.


A legrégibb

VágtepliczeZnióvárallyaTúróczszentmária

(Szocócz)
    Rajec

 

TarnóPrivigye


Kiskeresnye
Oszlány


Bittcsica
Vacok


Abaúj-Zemplén  


Kisnemesi kúria


 

XVI.sz.lakhelyei és szülöttei:
Sztranyay Mátyás (1608),
akiről csak egy pecsét alapján van tudomásunk. Sajnos kiegészítő adatok hiányában még lakhelyét sem tudjuk meghatározni. Királyi jegyző volt.

XVII.sz.lakhelyei
és szülöttei: (anyakönyvi adatok alapján)

Balthasar Stranouius (1655) és Andreas Stranouius (1661) noviciusok voltak a trencséni jezsuitáknál. Az egy-két ismert adatuk nem elég ahhoz, hogy  a családfánkhoz kössük őket.

Sztranyay György, (kb.1640-1696) a megnemesített családtag, akinek  a családfáját, igaz csak női ágakon napjainkig le tudjuk vezeti. 6 gyermeke is a század szülötte. Apjáról anyjáról csak közvetett adat ill. anyakönyvi bejegyzés áll rendelkezésre.

Sztranyay György (kb.1655-1713) pap, életéről az egyházi nyilvántartásokból elég sok adat ismert, de származása nem. Znióvárallyán kívül TúróczSzentgyörgyön és TúróczSzentmárián is szolgált.

TóróczSzentgyörgyi templom a Mala Fatra lábánál.

TóróczSzentgyörgyi templom közelebbröl.

A templomkert kapuja.

A torony közelről.

A templomkert kapuja a másik oldalról

 A század végén született TúróczSzentmárián a katolikus Stranyaj György (sz.1694), Márton apától. Több nyom nincs róluk

Az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a 0.sz.ősfán ill. a Családfa töredékek összeállításban találhatók, melyen betűrendes mutató segíti a keresett
név és hely megtalálását.
A nevek, az anyakönyvi formában szerepelnek.

XVIII.sz.lakhelyei és szülöttei:

A I.sz családfa első ismert tagja, Sztranyay Gáspár (kb.1741-1797 után) posztókészítő mester, a század elején jelent meg gyermekeivel együtt Rajecen ismeretlen helyről.  Gyermekei már itt házasodtak és a leszármazottak egy része még ott él napjainkig.
A család sok esetben szerepelt
Matejka ragadványnévvel az anyakönyvekben.

A II.sz családfa első ismert tagja, Sztranyay János (kb.1740-1794 előtt), aki
szintén Rajecon jelenet meg először, ahol két gyereke is született, de házasságuk idején már Tarnón éltek. Negyedtelkes gazdaként a közbirtokossághoz tartozott fiával együtt. Esetenként csak a ragadványnevükön, Maejka-ként szerepeltek az anyakönyvekben több mint fél évszázadig.  A leszármazottak a mai napig levezethetők. Mindnyájan evangélikusok voltak.
A családban feltűnően kicsi és feltűnően magas emberek is vannak.

 Bizonyos, hogy valamelyik ős miatt használták ragadványnévként a Maejkát, amely magyarul Mátét jelent. Tanúként találkoztunk is 1789-ben Sztranay Mátéval a sulyói anyakönyvben, Susanna Sztranay házassági bejegyzésénél. Ennél többet azonban nem sikerült róla megtudnunk.

Az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a I-II.sz.ősfán találhatók,
melyben betűrendes mutató segíti a név és hely megtalálását. A nevek mindig az anyakönyvi formában szerepelnek. A
aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis..

Mivel a családtagok a Felvidéken élő szlovákok, ezért az életrajzuk szlovákul is szerepel.

A további helyszíneken, csak
Családfa töredékeket találtunk. Annak reményében mutatjuk be, hogy egyszer ezek is egész fává terebélyesednek ill. összekapcsolhatók.

A század fordulóról ill. elejéről Privigyén megismert családtagok: Sztrányay István, Mihály és András
(sz. 1719) (nagyapa, apa és fia). Több adat nem ismert róluk. Katolikus vallásúak voltak.

Ismert még egy 20 tagú családi ág, amely Kiskeresnyén és Oszlányban élt. Első tagja Sztranyay János (kk.1669-1709) volt. Bár az  oszlányban élt Sztranyay Józsefnek 
(kk.1739-1792 után) a század végén  7 élő gyermeke volt, 1792 után  nincs  nyomuk a két községben. Katolikus vallásúak voltak.

A század végén egy Sztranyay György feltűnik Zsolnán, Bittcsicán, majd Baczuchban. Mindkettő felesége Susanna volt, de az azonosságot csak feltételeztük. Ők viszont áttérő evangélikusok voltak. Öt gyermekük és egy pap unokájuk ismert.

Az egyes személyekre vonatkozó részletes adataik a
Sztranyay családfa töredékek táblán találhatók, melyben betűrendes mutató segíti a név és hely megtalálását. A nevek mindig az anyakönyvi formában szerepelnek. Ajánlatos a lakhelyük szerint keresni őket. A aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.

A III.sz családfa első tagja a Magyarországon feltűnt evangélikus  Sztrányay Miklósnak
(kk.1790-1830) a század végén kellett születnie eddig számunkra ismeretlen helyen.
A gyerekei már Felsődobszán születtek és terjedtek el országszerte napjainkig. A család vallása, a különböző vallású feleségek révén, igen változatos volt.

Részletes adatok a III.sz.ősfán találhatók, melyben betűrendes mutató segíti a név és hely megtalálását. A nevek mindig az anyakönyvi formában szerepelnek. A
aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.
 

                KEZDŐLAP0.sz.ŐSFA