1-2.sz. Sztrányay ősfa
 XIX.sz.
    XX.sz.


I. SZ. CSALÁDFA
II. SZ. CSALÁDFA 

A Sztrányay család két szlovákiai ágát -  a keresztházasságok miatt - egy fában
 lehetett ábrázolni, így lett belőle "ősfa".

Mind a három családi ág eredetét Rajecből veszi. Mint említettük a család tagjai soha nem szerepeltek a földművesek között, úgy vélhető, hogy egyéb foglalkozásúak lehettek már korábban is.

Ebből az időből a család tagjait már elég jól ismerjük. Mindnyájan evangélikus vallásúak voltak, Szulyóban anyakönyvezték őket, Rajecon később is csak egy imaházuk volt az evangélikusoknak.
Az I.sz. családfát csak részletekben tudjuk bemutatni.

Az
I/a.sz. családfa tagjai iparos emberek voltak, volt közöttük cipész, varga, nyereggyártó, szűcs, stb.  Ebben az időben minden iparosnak földjei és állatai is voltak. 
A XX. századra az ipar már nem adott elegendő megélhetést és sokan vándoroltak ki Amerikába. Egyik családtag a világháború előtt szintén kiment Amerikába dolgozni 7 évre. Hazajőve házat tudott venni Rajec főterén, ott folytatta az ipart. A történelem fricskája, hogy a II. világháború után a házat államosították........a gyerekek pedig szellemi foglalkozásúak lettek.

(kattintásra indul lassan)

A I/b.sz. családfa tagjai szintén iparos emberek, volt közöttük posztókészítő, kárpitos, szíjjártó, nyerges, cipész, kalapos, asztalos stb. Sokat dolgozó, a családtagoktól becsületes munkát és viselkedést elváró, vallásos emberek voltak.
Az Edelénybe, majd Miskolcra került családtag kárpitos volt, leszármazottainak foglalkozása, tüzikovács, asztalos, kocsigyártó, kalapos stb. 
A szegénység innen is amerikai útra kényszeríttet több családtagot, de volt közöttük két visszatérő is.
A két családi ág Emilia és Ernest Sztrányay révén kapcsolódott össze. Leszármazottaikat mutatja a II/b. sz. közös családfa ág.                     

(kattintásra indul lassan)

XX. századi  családtagok - mind a két családi ágban - már  jobban  szóródnak  területileg  is, foglalkozásaikban is. Kiváló  szellemi  alkotók, tanítók,  tanárok, mérnökök, orvosok, állatorvosok stb.-k is találhatók közöttük az ügyes kétkezi munkások között.

Az II.sz. családfa első tagjai negyedtelkes gazdaként, a közbirtokossághoz tartoztak Tarnón, de a második generációnál már megjelent az ipar is, kerékgyártó és csizmadia mesterséget űztek. Később több generáció is könyvkötőként dolgozott. Egy családtag itt is megjárta Amerikát.
Sajnos ennek a családfának a Tarnóról elszármazott tagjait nem sikerült elérni, így még léteznek nevet továbbvivő családtagok is, aki nem szerepelnek a családfán.

(kattintásra indul lassan)

A XX. században ennél a családi ágnál is jellemző volt a családtagok területi és foglalkozásbeli szóródása., a szellemi foglalkozásúak megjelenése.

 Az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a  I-II.sz.ősfán találhatók, melyben betűrendes mutató segíti a név és hely megtalálását. A nevek az anyakönyvi formában szerepelnek. Az aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.

Mivel a családtagok a Felvidéken élő szlovákok, ezért az életrajzuk szlovákul is szerepel.

                                                                                          
KEZDŐLAPIII.sz.ŐSFA