3.sz. Sztrányay ősfa
 


Gömör megyei
      eredet
 

 


Miklós halálának bejegyzése
Abaújdevecseri ref.templom
 

A magyarországi ág XVIII. századi története még nem teljesen ismert. Abaúj megyében élt Miklós és felesége Péchy Anna. A házaspárnak három gyermeke és leszármazásának 18 tagja ismert. Nagy valószínűséggel az ő fiúk volt a III.sz családfa első tagja, akik szintén Miklós. A kapcsolatot a néven kívül az is feltételezi, hogy azonos környéken éltek.
Mivel az apát halálakor gömöri származásúnak és putnoki provizornak írták, így a gyökereket most Gömör megyében keressük.

        Abaúj megyei lakhelyeik


  Fóny  Méra  Abaújdevecser     
     Gibárt   
 Abaújszántó
    Kázsmárk
  Felsődobsza  
  Alsódobsza

 

 

     


III. SZ.
CSALÁDFA

 


A házasság helye a fonyi templom

A III. sz. családfa, első tagja a zempléni Felsődobszára került Sztrányay Miklós, az anyakönyv tanúsága szerint, a házassága előtt Gibárton dolgozott a Gabriel családnál

Zempléni kisnemesi ház a szentendrei skanzenből
gazdatisztként és evangélikus
vallású volt.
Sajnos sehol semmi utalás nem történt a születési helyére, házasságát pedig már Abaújszántón ill. Fonyban kötötte.
 

A család tagjai a
XIX. és részben a XX. században is gazdatisztként dolgoztak, majd állatorvosok, különböző szellemi foglalkozásúak lettek. Ebben az ágban az iparosság nem jelent meg. A családi tudat nemesnek tartja a családot, de ennek igazolása egyenlőre csak az anyakönyvi bejegyzés.
Az evangélikus vallás a későbbiekben a különböző vallású feleségek révén sokszor változott.

(kattintásra indul lassan)
 Ikrek
Ebben a családi ágban ikrek először a XX. században születtek. Kutatásaink során az öröklési vonal is érdekelt minket, ezért jelezzük mindenhol, ahol iker szülésekkel találkoztunk.
 

 Kapcsolódó 
 családok 

A magyarországi ág az eleinte külön kutatott, anyai ágakon kapcsolódó, Kaján, Zányi, Skonda, Schreiner,  Geiger és  Nehéz családfákat is magába foglalja, valamint kisebb, szintén kapcsolódó családfa töredékeket a Domanek/Spiegel, Schambach, Veverka, családokról.
Ezen családokat külön mutatjuk be, mivel azonban az ősfa alkotói,
az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok  a   III.sz.ősfán találhatók, melyben betűrendes mutató segíti a név és hely megtalálását. A nevek az anyakönyvi formában szerepelnek. Az aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.

KEZDŐLAPHAGYOMÁNYAINK